ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2549

ต้นส้มที่เป็นโรครากเน่า-โคนเน่า

โรครากเน่า - โคนเน่า
เกษตรกรที่ปลูกส้มเขียวหวานในระยะนี้ให้ระวังการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งเชื้อราสาเหตุโรคสามารถเข้าทำลายรากฝอย รากแขนงและตามโคนต้น สังเกตเห็นได้ว่าอาการ ใบจะมี สีเหลืองซีดถึงเหลือง โดยเริ่มที่เส้นกลางใบก่อนแล้วลุกลามไปเรื่อย ๆ ใบจะเขียวม้วนงอ เมื่อโดนแดดจัด ๆ ในตอนกลางวันหรือ ใบเหี่ยวคล้ายขาดน้ำ ใบจะร่วงกิ่งแห้งตาย ผลมีสีเหลือง ร่วงหล่นง่าย เมื่อขุดดูที่รากจะพบว่ารากฝอยเน่า ถอดปลอก รากแขนงหรือรากขนาดโตเน่าเปื่อยยุ่ย และลุกลามไปทั่ว นอกจากนั้นยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีกที่ทำให้รากเน่า เช่น
น้ำท่วมขัง การใช้สารเคมีผิดและพิษจากปุ๋ยเคมี เป็นต้น โรคนี้ระบาดมากในฤดูฝนหรือ สภาพที่มีความชื้นสูง แพร่ระบาดโดยสปอร์เชื้อสาเหตุติดไปกับลมพายุ ฝน น้ำ กิ่งพันธุ์ หรือน้ำที่ไหลไปตามร่องสวน
การป้องกันกำจัด
1. ใช้ต้นตอส้มที่ทนทานต่อโรครากเน่า - โคนเน่า
2. ป้องกันอย่าให้น้ำขังหรือแฉะที่โคนต้น เพราะเป็นสาเหตุชักนำให้เกิดโรคได้ง่าย
3. ปรับสภาพดินปลูกให้โปร่ง โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อทำให้การระบายน้ำอากาศดี
4. ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกและแสงแดดส่องเข้ามาถึงโคนต้น
5. ควรหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้โคนต้น ราก เกิดบาดแผล เพราะเชื้อราสาเหตุ จะเข้าทำลายได้ง่าย
6. หากต้นทรุดโทรม ในระยะแรกควรบำรุงต้นด้วยการให้ธาตุอาหารเสริมทางใบเพราะ รากทำงานไม่เต็มที่
7. ลดปริมาณของเชื้อราที่อยู่ในดินโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ที่ผลิตจากเมล็ดข้าวฟ่าง จำนวน 1 กิโลกรัม ผสมกับรำข้าว 5 กิโลกรัมและปุ๋ยหมัก 40 กิโลกรัม ให้เข้ากันแล้วนำไปโรยบริเวณทรงพุ่มรอบโคนต้นที่มี รากฝอยอยู่ ในอัตรา 2-3 กิโลกรัมต่อต้นสำหรับต้นเล็ก และอัตรา 5 กิโลกรัม ต่อต้น สำหรับต้นใหญ่ หรือเชื้อแบคทีเรียบีเอส (บาซิลลัส ซับทิลิส) อัตราการใช้ตามฉลาก
8. สารเคมี
8.1. ถ้าหากต้นส้มที่เป็นโรครุนแรงทรุดโทรมมาก ควรขุดเผาทำลายแล้วราดดินด้วยสารเคมี ป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น
- เมทาแลคซิล 25 % ดับบลิวพี อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ราดบนดินบริเวณทรงพุ่มต้นส้ม
8.2. ในกรณีที่โคนต้นมีอาการโรคโคนเน่า เป็นแผลเน่าช้ำ เปลือก แตก ยางไหล ให้ใช้มีดถาก หรือขูดแล้วทาด้วยสารเคมี
- เมทาแลคซิล 25% ดับบลิวพี 80 – 100 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร ทาโคนต้นหรือถากเปลือกบริเวณ ที่เป็นโรคแล้วทาด้วยสารละลายเข้มข้น
- ฟอสฟอริค แอซิด อัตรา 40 – 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ราดบนดินบริเวณทรงพุ่มต้นส้ม