ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 53 ประจำวันที่ 25-31 ธันวาคม 2549 โรคไหม้ข้าว
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 52 ประจำวันที่ 18-24 ธันวาคม 2549 โรคใบหงิกหรือโรคจู๋
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 51 ประจำวันที่ 11-17 ธันวาคม 2549 โรคใบหงิกหรือโรคจู๋
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 51 ประจำวันที่ 11-17 ธันวาคม 2549 แมลงหล่า
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 50 ประจำวันที่ 4-10 ธันวาคม 2549 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 49 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2549 โรคราน้ำค้างในองุ่น
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 ประจำวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2549 ไรแดงทุเรียน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2549 โรคราน้ำค้างพืชตระกูลแตง  เพลี้ยจักจั่นมะม่วง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2549 โรคไหม้คอรวง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 30 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2549 โรคกาบใบเน่า
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 44 ประจำวันที่ 23-29 ตุลาคม 2549 โรคแอนแทรกโนสพริก
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 ประจำวันที่ 16-22 ตุลาคม 2549 โรคราน้ำค้างองุ่น
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 ประจำวันที่ 9-15 ตุลาคม 2549 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 41 ประจำวันที่ 2-8 ตุลาคม 2549 โรคแคงเกอร์ส้ม
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 40 ประจำวันที่ 25 กันยายน-1 ตุลาคม 2549 โรคลำต้นไหม้หน่อไม้ฝรั่ง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 39 ประจำวันที่ 18-24 กันยายน 2549 โรคใบจุดสีม่วงในหอม กระเทียม
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 ประจำวันที่ 11-17 กันยายน 2549 หนอนชอนใบส้ม
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 37 ประจำวันท 4-10 กันยายน 2549 หนอนกระทู้คอรวง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 36 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม-3 กันยายน 2549 หนูในนาข้าว
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 35 ประจำวันที่ 21-27 สิงหาคม 2549 แมลงดำหนามมะพร้าว
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 34 ประจำวันที่ 14 -20 สิงหาคม 2549 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 33 ประจำวันที่ 14 -20 สิงหาคม 2549 ตั๊กแตนโลกัสต้า
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 32 ประจำวันที่ 7-13 สิงหาคม 2549 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 31 ประจำวันที่ 31กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2549 โรคไหม้คอรวง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 24-30 กรกฎาคม 2549 การปลูกพืชหลังประสบอุทกภัย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2549 การฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลด
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2549 หนอนเจาะลำต้นทุเรียน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2549 หนอนเจาะลำต้นทุเรียน โรครากเน่าโคนเน่า
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 26 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2549 หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 19-25 มิถุนายน 2549 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 12-18 มิถุนายน 2549 ด้วงหมัดผัก
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 5-11 มิถุนายน 2549 หนู
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2549 บีทีกำจัดหนอนใยผัก
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 21 ประจำวันที่  22-28 พฤษภาคม 2549 ด้วงแรดมะพร้าว
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2549 แมลงหล่าในนาข้าว
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่  8-14 พฤษภาคม 2549 ค้างคาวในลำไย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 18 ประจำวันที่  1-7 พฤษภาคม 2549 หอยเชอรี่
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 24-30 เมษายน 2549 หนู
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 17-23 เมษายน 2549 เพลี้ยไฟส้ม
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 10-16 เมษายน 2549 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 3 -9 เมษายน 2549 เพลี้ยแป้งเงาะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 27 มีนาคม-2 เมษายน 2549 หนอนเจาะผลทุเรียน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 20-26 มีนาคม 2549 หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 13-19 มีนาคม 2549 หนอนกออ้อย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 6-12 มีนาคม 2549 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 9  ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2549 แมลงนูนหลวง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 8  ประจำวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2549 โรคไหม้คอรวง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 7  ประจำวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2549 โรคราแป้งเงาะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 6  ประจำวันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2549 หน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 5  ประจำวันที่ 30 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2549 เพลี้ยไฟมังคุด
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 4  ประจำวันที่ 23-29 มกราคม 2549 เพลี้ยจักจั่นมะม่วง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 3  ประจำวันที่ 16-22 มกราคม 2549 หอยเชอรี่
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 2  ประจำวันที่ 9-15 มกราคม 2549 เพลี้ยไฟพริก
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  ประจำวันที่ 2-8 มกราคม 2549 โรคใบจุดสีม่วง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 3 ฉบับที่ 104 ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2548-1มกราคม 2549 โรคราน้ำค้างในผักตระกูลแตง