ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 24-30 ธันวาคม 2550 บั่ว
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 17-23 ธันวาคม 2550 โรคใบไหม้มะเขือเทศ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 44 ประจำวันที่ 10-16 ธันวาคม 2550 หนอนใยผัก
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 43 ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2550 โรคเน่าดำผักตระกูลกะหล่ำ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 42 ประจำวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2550 โรคเน่าสับปะรด
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 41 ประจำวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2550 หนอนหัวดำมะพร้าว
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 40 ประจำวันที่ 5-11พฤศจิกายน 2550 แมลงหล่า
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 39 ประจำวันที่ 29 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2550 ไรแดงทุเรียน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 38 ประจำวันที่ 22-28 ตุลาคม 2550 เพลี้ยไฟมังคุด
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 37 ประจำวันที่ 15-21 ตุลาคม 2550 เพลี้ยไก่แจ้
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 36 ประจำวันที่ 8-14 ตุลาคม 2550 โรคไหม้ข้าว
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 35 ประจำวันที่ 1-7 ตุลาคม 2550 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 34 ประจำวันที่ 17-23 กันยายน 2550 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 33 ประจำวันที่ 3-9 กันยายน 2550 โรคใบขาวอ้อย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 32 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม-3 กันยายน 2550 เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 31 ประจำวันที่ 13-19 สิงหาคม 2550 หอยเชอรี่
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 6-12 สิงหาคม 2550 โรคกาบใบแห้ง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2550 โรคขอบใบแห้ง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2550 โรคใบขาวอ้อย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2550 โรคลำต้นเน่าหน่อไม้ฝรั่ง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2550 เพลี้ยจักจั่นฝอยมะม่วง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2550 เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 25 มิถุนายน- 1 กรกฎาคม 2550 โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 18-24 มิถุนายน 2550 หนอนใยผัก
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 1-17 มิถุนายน 2550 หนอนเจาะผล
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 4-10 มิถุนายน 2550 หอยเชอรี่
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2550 หนอนกระทู้คอรวง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2550 โรคแอนแทรกโนสองุ่น
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2550 หอยเชอรี่
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2550 โรคลำต้นเน่าหน่อไม้ฝรั่ง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 30 เมษายน-6 พฤษภาคม 2550 โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน   เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 23-29 เมษายน 2550 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 16-23 เมษายน 2550 เพลี้ยไฟส้มเขียวหวาน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 9-15 เมษายน 2550 หนอนเจาะผลส้มโอ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 2-8 เมษายน 2550 โรคผลเน่าทุเรียน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 26 มีนาคม-1 เมษายน 2550 โรคแอนแทรกโนสมะม่วง
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 5-11 มีนาคม 2550 หนอนเจาะผลทุเรียน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 9  ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2550 หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 8  ประจำวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2550 เพลี้ยไฟมังคุด
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 7  ประจำวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2550 โรคไหม้ข้าว   มวนลำไย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 6  ประจำวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2550 แมลงวันผลไม้
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 5  ประจำวันที่ 29 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2550 โรคไหม้ข้าว
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 4  ประจำวันที่ 22-28 มกราคม 2550 โรคไหม้ข้าว
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 3  ประจำวันที่ 15-21 มกราคม 2550 ไรแดงทุเรียน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2  ประจำวันที่ 8-14 มกราคม 2550 หนอนใยผัก
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1  ประจำวันที่ 1-7 มกราคม 2550 โรคไหม้ข้าว