ปีที่ 6 ฉบับที่ 35 ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2551 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 34 ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2551 โรคไหม้ข้าว
ปีที่ 6 ฉบับที่ 33 ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2551 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 32 ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2551 ไรแดงทุเรียน
ปีที่ 6 ฉบับที่ 31 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2551 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2551 แมลงหล่า
ปีที่ 6 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2551 หนอนกระทู้กล้า
ปีที่ 6 ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2551 หอยเชอรี่
ปีที่ 6 ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2551 โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
ปีที่ 6 ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2551 โรคขอบใบแห้ง
ปีที่ 6 ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ตั๊กแตนโลกัสต้า
ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ตั๊กแตนผ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2551 โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
ปีที่ 6 ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2551 หนูทำลายข้าวโพด
ปีที่ 6 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2551 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 หอยเชอรี่
ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 โรคกาบใบแห้ง
ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 30 เมษายน 2551 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 22 เมษายน 2551 เพลี้ยไฟมังคุด
ปีที่ 6 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2551 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2551 หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2551 แมลงวันผลไม
ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2551 หนอนเจาะผลทุเรียน
ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2551 โรคไหม้ข้าว
ปีที่ 6 ฉบับที่ 9  ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ตั๊กแตนผี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 8  ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 หนอนปลอกเล็ก
ปีที่ 6 ฉบับที่ 7  ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 โรคราแป้งเงาะ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6  ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 เพลี้ยจักจั่นมะม่วง
ปีที่ 6 ฉบับที่ 5  ประจำวันที่ 28 มกราคม 2551 เพลี้ยไฟมังคุด
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4  ประจำวันที่ 21 มกราคม 2551 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3  ประจำวันที่ 14 มกราคม 2551 โรคไหมข้าว
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  ประจำวันที่ 7 มกราคม 2551 หนอนหลอดหอม
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2550 - 6 มกราคม 2551 หนอนกออ้อย