ปีที่ 7 ฉบับที่ 41 ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2552 แมลงดำหนามมะพร้าว  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 40 ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 39 ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 38 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 โรครากและโคนเน่าทุเรียน  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 37 ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ไรแดงทุเรียน  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 36 ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2552 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 35 ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 34 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2552 โรคเมล็ดด่างข้าว  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 33 ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2552 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 32 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2552 โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 31 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2552 แมลงนูนหลวง  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2552 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 7 กันยายน 2552 หนูในนาข้าว  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2552 โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2552 หนอนใยผัก  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2552 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2552 หอยเชอรี่  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2552 โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2552 โรคขอบใบแห้งข้าว  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 โรคขอบใบแห้งข้าว  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ตั๊กแตนโลกัสต้า  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 หนอนเจาะผลทุเรียน  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2552 เพลี้ยไฟข้าว  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2552 โรคเหี่ยวสับปะรด  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2552 หนอนใยผัก  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2552 โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 โรคราแป้งเงาะ  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 21 เมษายน 2552 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 9  ประจำวันที่ 21 เมษายน 2552 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 8  ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2552 เพลี้ยไฟ ไรแดง  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 7  ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2552 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 6  ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 5  ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 หนอนเจาะผลทุเรียน  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 4  ประจำวันที่ 23 มกราคม 2552 โรคใบจุดสีน้ำตาล  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3  ประจำวันที่ 19 มกราคม 2552 เพลี้ยจักจั่นมะม่วง  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  ประจำวันที่ 13 มกราคม 2552 โรคราแป้งเงาะ  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  ประจำวันที่ 5  มกราคม 2552 เพลี้ยไฟมังคุด