ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 8 ฉบับที่ 62 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2553 เพลี้ยไฟมังคุด  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 8 ฉบับที่ 61 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2553 โรคใบจุดสีน้ำตาลในนาข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 8 ฉบับที่ 60 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2553 หนูทำลายข้าวและพืชไร่  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 8 ฉบับที่ 59 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2553 หอยเชอรี่  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 8 ฉบับที่ 58 ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2553 โรคใบขาวอ้อย  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 8 ฉบับที่ 57 ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2553 หนอนห่อใบข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 8 ฉบับที่ 56 ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2553 โรคใบหงิกเหลืองพริก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 8 ฉบับที่ 55 ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2553 โรคราน้ำค้างข้าวโพดฝักอ่อน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 8 ฉบับที่ 54 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 โรคราน้ำค้างในพืชผักตระกูลแตง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 8 ฉบับที่ 53 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เพลี้ยจักจั่นมะม่วง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 8 ฉบับที่ 52 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 หนอนกระทู้คอรวง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 8 ฉบับที่ 51 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 โรคไหม้ระยะคอรวง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 8 ฉบับที่ 50 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 การฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลด  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 8 ฉบับที่ 49 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 8 ฉบับที่ 48 ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2553 โรคเหี่ยวพริก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2553 หนอนหัวดำมะพร้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 44 ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2553 โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 43 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2553 โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 42 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2553 โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 41 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2553 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 40 ประจำวันที่ 13 กันยายน 2553 หนอนห่อใบข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 39 ประจำวันที่ 8 กันยายน 2553 เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 38 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2553 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 37 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2553 โรคราใบติดทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 36 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2553 โรคเน่าเละผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 35 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 34 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2553 หอยเชอรี่  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 33 ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 โรคขอบใบแห้งข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 32 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ตั๊กแตนโลกัสต้า  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 31 ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 หนอนใยผัก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 หนอนห่อใบข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2553 โรคแอนแทรกโนสมะม่วง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2553 เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2553 โรคแอนแทรกโนสพริก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2553 หนอนกระทู้กล้า  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2553 โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 การเลี้ยงแมลงช้างปีกใส  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังด้วยสารเคมีก่อนปลูก
ปีที่ 8 ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 27 เมษายน 2553 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2553 โรคราแป้งเงาะ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2553 เพลี้ยไฟมังคุด  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 8 เมษายน 2553 ตั๊กแตนผี  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2553 หนอนกออ้อย  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2553 หนอนเจาะขั้วผลเงาะ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2553 แมลงดำหนามมะพร้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2553 หนอนหน้าแมว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2553 แมลงนูนหลวงอ้อย  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 8  มีนาคม 2553 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 2  มีนาคม 2553 โรคแอนแทรกโนส  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 โรคขอบใบแห้ง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 9  ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 จอกหูหนูยักษ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 8  ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 7  ประจำวันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2553 ด้วงหมัดผัก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 6  ประจำวันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2553 หนู  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 5  ประจำวันที่ 25 มกราคม 2553 โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 4  ประจำวันที่ 21 มกราคม 2553 เพลี้ยไฟมังคุด  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  ประจำวันที่ 11 มกราคม 2553 หนอนใยผัก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2  ประจำวันที่ 5  มกราคม 2553 โรคใบหงิกข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  ประจำวันที่ 4  มกราคม 2553 โรคราแป้งเงาะ