ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 51 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2554  โรคราแป้งเงาะ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 50 ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2554  เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 43 ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2554  โรคเหี่ยวเหลืองพริก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ีที่ 9 ฉบับที่ 42 ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2554  โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 41 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2554  โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 40 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2554  โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 39 ประจำวันที่ 12 กันยายน 2554  โรคราใบติดทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 38 ประจำวันที่ 5 กันยายน 2554  หนอนห่อใบข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 37 ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2554  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 36 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2554  โรคราใบติด  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 35 ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2554  โรคเน่าเละ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 34 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2554  โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 33 ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2554  โรคแอนแทรกโนสมะม่วง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 32 ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2554  หนอนกินใบอ่อนมังคุด  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 31 ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2554  โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2554  โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2554  โรคแอนแทรกโนสพริก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2554  เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2554  โรคใบขาวอ้อย  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2554  โรคราใบติดทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2554  โรคเน่าเละผักตระกูลกะหล่ำ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2554  หนอนเจาะผลทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2554  หนอนเจาะขั้วผลลำไยลิ้นจี่  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2554  โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2554  โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 26 เมษายน 2554  โรคผลเน่าเงาะ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 26 เมษายน 2554  โรคผลเน่าทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2554  เพลี้ยไฟเงาะภาคใต้  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2554  เพลี้ยไฟมังคุดภาคใต้  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 4 เมษายน 2554  หนอนเจาะขั้วผลเงาะ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 4 เมษายน 2554  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2554  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2554  โรคใบจุดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2554  เพลี้ยไฟแตงโม  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2554  เพลี้ยไฟเงาะ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554  เพลี้ยไฟข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 9  ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554  โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 8  ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554  โรคเหี่ยวสับปะรด  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 7  ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554  ราแป้งเงาะ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 6  ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554  เพลี้ยไฟมังคุด  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 5  ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554  หนอนใยผัก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 4  ประจำวันที่ 31 มกราคม 2554  เพลี้ยจักจั่นมะม่วง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 3  ประจำวันที่ 18 มกราคม 2554  บั่ว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  ประจำวันที่ 18 มกราคม 2554  โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  ประจำวันที่ 10 มกราคม 2554  หนอนกินช่อดอกเงาะ