ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 65 ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2555 โรคราแป้ง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 64 ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2555 โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 63 ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 62 ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 โรคราน้ำค้างในองุ่น  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 61 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 โรคราน้ำค้างในพืชผักตระกูลแตง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 60 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 59 ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 แมลงบั่ว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 58 ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2555 หนอนหัวดำมะพร้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 57 ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2555 โรคเหี่ยวพริก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 56 ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2555 โรคไหม้ข้าว   
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 55 ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทางภาคเหนือ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 54 ประจำวันที่ 3  ตุลาคม 2555 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 53 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2555 เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทางภาคเหนือ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 52 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2555 หนอนใยผัก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 51 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2555 โรคขอบใบแห้ง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 50 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2555 บั่ว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 49 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2555 หนอนห่อใบข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 48 ประจำวันที่ 12 กันยายน 2555 โรคแอนแทรกโนสพริก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 5 กันยายน 2555 เพลี้ยไฟข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 5 กันยายน 2555 โรคเน่าเละผักตระกูลกะหล่ำ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2555 โรคไหม้ข้าวระยะแตกกอ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 44 ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2555 โรคกรีนนิ่งในส้มเขียวหวาน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 43 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2555  หนอนชอนใบส้ม  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 42 ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2555  โรคใบขีดโปร่งแสงข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 41 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2555  เตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 40 ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2555  โรครากและโคนเน่าทุเรียน   
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 39 ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2555  หนอนห่อใบข้าว   
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 38 ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2555  ผีเสื้อมวนหวาน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 37 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2555  โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 36 ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2555  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 35 ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2555  โรคเมล็ดด่าง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 34 ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2555  โรคเน่าเละผักตระกูลกะหล่ำ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 33 ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2555  โรคแอนแทรกโนสพริก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 32 ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2555  หนอนกินใบอ่อนมังคุด  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 31 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2555  หนอนเจาะขั้วผลเงาะ(ภาคตะวันออก)  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2555  โรคราใบติดทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2555  โรครากและโคนเน่าทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2555  หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2555  โรคแอนแทรกโนสมะม่วง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 25 เมษายน 2555  โรคผลเน่าทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2555  หนอนเจาะผลทุเรียน (ภาคใต้)  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2555  หนอนเจาะขั่วผลลำไยและลิ้นจี่  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 4 เมษายน 2555  หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2555  เพลี้ยไฟพริก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2555  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2555  โรคแอนแทรกโนสมะม่วง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2555  โรคราแป้งเงาะ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2555  เพลี้ยไฟข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2555  โรคผลเน่าเงาะ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2555  เพลี้ยไฟมังคุด (ภาคใต้)  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2555  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2555  เพลี้ยไฟเงาะ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  แมลงวันผลไม้ในมะม่วง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  หนอนเจาะขั้วผลลำไย-ลิ้นจี่  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 9  ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555  โรคเหี่ยวสับปะรด  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 8  ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 7  ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555  เพลี้ยไฟข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 6  ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 5  ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555  หนอนกระทู้กล้า  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 4  ประจำวันที่ 25 มกราคม 2555  หนอนกินดอกลำไยและลิ้นจี่  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 3  ประจำวันที่ 18 มกราคม 2555  โรคราน้ำค้างข้าวโพดฝักอ่อน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 2  ประจำวันที่ 11 มกราคม 2555  หนอนใยผัก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ 10 ฉบับที่ 1  ประจำวันที่ 4 มกราคม 2555  เพลี้ยไฟเงาะ