ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๕๔ ประจำวันที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ โรคราแป้งมะม่วง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๕๓ ประจำวันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖ โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๕๒ ประจำวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ โรคราน้ำค้างในองุ่น  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๕๑ ประจำวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๕๐ ประจำวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔๙ ประจำวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แมลงหล่า  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔๘ ประจำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โรคเมล็ดด่าง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔๗ ประจำวันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔๖ ประจำวันที่ ๓๑  ตุลาคม ๒๕๕๖ โรคขอบใบแห้ง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔๕ ประจำวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔๔ ประจำวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลกะหล่ำ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔๓ ประจำวันที่ ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖ โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง
 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔๒ ประจำวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖ โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔๑ ประจำวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖ โรคเหี่ยวพริก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔๐ ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โรคขอบใบแห้ง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๙ ประจำวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ หนอนห่อใบข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๘ ประจำวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ โรคแอนแทรกโนสพริก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๗ ประจำวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ โรคเน่าเละผักตระกูลกะหล่ำ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๖ ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๕ ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๔ ประจำวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ หนอนกระทู้กล้าข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๓ ประจำวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรคไหม้ข้าวระยะแตกกอ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๒ ประจำวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๑ ประจำวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ หนอนกออ้อย  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๐ ประจำวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ หนอนเจาะผลทุเรียน (ภาคใต้)  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๙ ประจำวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรคแอนแทรกโนสพริก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๘ ประจำวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๗ ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หนอนกระทู้กล้าข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๖ ประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๕ ประจำวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หนอนเจาะขั้วผลเงาะ   
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๔ ประจำวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  โรคราใบติดทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๓ ประจำวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๒ ประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖  แมลงวันผลไม้ในมะม่วง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖  โรคแอนแทรกโนสมะม่วง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๐ ประจำวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖  หนอนเจาะผลทุเรียน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๙ ประจำวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖  หนอนใยผัก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๘ ประจำวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๗ ประจำวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖  โรคราแป้งเงาะ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๖ ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖  หนอนเจาะขั้วผลเงาะ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๕ ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖  โรคแอนแทรกโนสมะม่วง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๔ ประจำวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖  เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๓ ประจำวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๒ ประจำวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖  โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๑ ประจำวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖  แมลงดำมะพร้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๐ ประจำวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  หนอนหัวดำมะพร้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๙   ประจำวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๘   ประจำวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๗   ประจำวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  แมลงวันผลไม้ในมะม่วง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๖   ประจำวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  หนอนหน้าแมว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๕   ประจำวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  โรคราน้ำค้างข้าวโพดฝักอ่อน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๔   ประจำวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖  โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓   ประจำวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖  โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒  ประจำวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖  หนอนใยผัก  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑  ประจำวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖  โรคราสีชมพู