ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๒ ประจำวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๑ ประจำวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓๐ ประจำวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๙ ประจำวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ โรคขอบใบแห้ง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๘ ประจำวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรครากขาวยางพารา  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๗ ประจำวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๖ ประจำวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ แมลงหล่า  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๕ ประจำวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๔ ประจำวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรคไหม้ข้าว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๓ ประจำวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไรแดงมันสำปะหลัง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๒ ประจำวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรคราแป้งเงาะ (ภาคใต้)  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หนอนเจาะผลทุเรียน (ภาคตะวันออก)  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๐ ประจำวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยไฟมังคุด (ภาคตะวันออก)  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๙ ประจำวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๘ ประจำวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๗ ประจำวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ แมลงบั่ว  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๖ ประจำวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๕ ประจำวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๔ ประจำวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๓ ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ โรคแอนแทรคโนสมะม่วง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๒ ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เพลี้ยไฟมังคุด (ภาคใต้)  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๑ ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ โรคใบจุดสีน้ำตาล  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๐ ประจำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพลี้ยไฟเงาะ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๙ ประจำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรคราแป้งเงาะ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๘ ประจำวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรคราน้ำค้างข้าวโพดฝักอ่อน  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๗ ประจำวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรคมัมมี่ในน้อยหน่า  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖ ประจำวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕ ประจำวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แมลงวันผลไม้ในมะม่วง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔ ประจำวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๗  เพลี้ยจักจั่นมะม่วง  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ ประจำวันที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๗  โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลกระหล่ำ  
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ ประจำวันที่ ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๗  เพลี้ยจักจั่นมะม่วง
 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่29 ตุลาคม2553 โรคไหม้ข้าวระยะคอรวง ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ ประจำวันที่ ๘ มกราคม  ๒๕๕๗  เพลี้ยจักจั่นมะม่วง