จิ้งหรีด (Cricket)

     จิ้งหรีด ป็นแมลงที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ  ชอบกระโดด กินพืชเป็นอาหาร  ปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงเพื่อ บริโภค เป็นอาหาร โดยการทอด คั่ว แกง ห่อหมก และยำ ให้สารอาหารโปรตีนสูงปลอดสารพิษสามารถช่วยแก้ไขปัญหา ขาดสารอาหารได้ จิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ และพันธุ์ทองแดง  จะเลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์เร็ว ให้ผลผลิตสูง แม่พันธุ์ 1 ตัว ให้ลูกถึง 1,000 ตัว เหมาะที่เกษตรกรจะนำมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมไว้บริโภค และจำหน่ายเพิ่มรายได้ เพราะใช้เวลาไม่มากสามารถ ใช้เวลาว่างจากการเพาะปลูกมาดูแลจิ้งหรีดได้ ภายในเวลา 1 ปี จะเลี้ยงจิ้งหรีดได้ 4 รุ่น

ปัจจัยจำเป็นที่ต้องใช้
        1. พ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 3 ตัว
        2.ท่อปูนพร้อมฝาปิดท่อ ขนาดกว้าง 80 ซม. สูง 50 ซม. จำนวน 1 ท่อ หรือกะละมังพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 72 ซม. สูง 30 ซม.
        3. ตาข่ายไนล่อนเขียว 100 x 100 ซม. จำนวน 1 ผืน
        4. แผ่นพลาสติก ขนาด 25 x 270 ซม. จำนวน 1 แผ่น
        5. ยางรัดปากบ่อหนา 1 ซม. จำนวน 1 เส้น
        6. ถาดอาหาร - น้ำ กว้าง x ยาว = 5 x 10 ลูก 1.5 ซม. 2 ถาด
        7. กระบอกไม้ไผ่ ยาว 20 ซม. ผ่าครึ่ง จำนวน 10 อัน หรือกระดาษรังไข่ 3 อัน
        8. ถาดหรือถุงพลาสติกใส่ดินร่วนปนทราย หนา 2 ซม.
        9. เศษหญ้าแห้งวางหนา 2 ซม.
        10. เทปกาว

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. สร้างโรงเรือน หรือหลังคาป้องกันแดด - ฝน แดดส่องเช้า - เย็น
2. ปรับพื้นที่กำจัดมดและศัตรูจิ้งหรีด
3. วางบ่อบนฝา ใช้ปูนผสมทรายฉาบริมขอบภายใน - ภายนอก ป้องกันมดเข้าทำลายลูกจิ้งหรีด
4. ติดแผ่นพลาสติกด้านบนขอบบ่อหรือกะละมังด้วยเทปกาว
5. พันธุ์จิ้งหรีด หาพันธุ์ได้จากธรรมชาติหรือซื้อโดยการ คัดเลือกพ่อ - แม่พันธุ์ที่มีตัวโต แข็งแรง อวัยวะครบ
ทุกส่วน สีเข้ม ปล่อยลงบ่อ  หลังปล่อยแล้วตรวจนับทุก 3 วัน หากพ่อ - แม่พันธุ์ตาย ให้หามาทดแทน 
จิ้งหรีดจะผสมพันธุ์ วางไข่ และฟักออกเป็นตัวอ่อนหลังวันที่ 10
6. การให้อาหารและน้ำ
 •  พืชอาหาร ได้แก่ ต้นอ่อนและยอดอ่อนของพืช หรือหญ้าสดทุกชนิด หญ้าขน หญ้าลูซี่ ผักตบชวาใช้เลี้ยง
  จิ้งหรีด
   เจริญเติบโตเร็วและให้ผลผลิตสูง โดย 2 วัน ให้หญ้า 1 ครั้ง ๆ ละ 1 กำมือ โดยหญ้าเก่าไม่ต้อง
  นำออก จะเป็นที่อาศัยของจิ้งหรีดต่อไป
 • อาหารเสริม ได้แก่ รำอ่อน หรืออาหารสำเร็จรูปที่ใช้เลี้ยงไก่ไข่ - ไก่เนื้อก็ได้ จิ้งหรีด 1 บ่อ 
  ใช้อาหาร 1 กก. ราคา 12 - 13 บาท อาหารเสริมควรให้ในปริมาณที่กินหมดภายใน 2 วัน
 • การให้น้ำ  ใส่ถาด กว้าง x ยาว = 5 x 10 ซม. ลึก 1 ซม. ใส่สำลีหรือฟองน้ำสำหรับจิ้งหรีดวัยตัวอ่อน 
  เปลี่ยนน้ำทุก 2 วัน ภาชนะสำหรับวางไข่จิ้งหรีด ใช้ฟ๊อกกี้ฉีดน้ำทุก 3 วัน พอชื้น ไม่แฉะ ก่อนฉีดน้ำ 
  นำถาดอาหารออกก่อน ถ้าเปียกจะเกิด เชื้อรา

 

 

วงจรชีวิตจิ้งหรีด

 

ผลผลิต

ตลาด และผลตอบแทน
    ผลประโยชน์จากการเลี้ยง 1 บ่อ : ปี

     เงื่อนไข
                วัสดุเตรียมบ่อเลี้ยง มูลค่า 207 บาท
                ค่าพันธุ์ 1 ปี เลี้ยง 4 ชุด ๆ ละ 10 บาท = 40 บาท
                ค่าอาหาร 4 กิโลกรัม ๆ ละ 13 บาท เป็นเงิน 52 บาท รวมต้นทุนทั้งสิ้น 
                299 บาท

 

 

กลุ่มงานอนุรักษ์และขยายพันธุ์ผึ้ง  กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  กรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. 02 - 9406051
Email : phatpro07@doae.go.th

HOME