วิธีใช้ "Preliminary Plant Diagnosis"
ท่านสามารถตรวจสอบวินิจฉัยพืชที่พบการทำลายของศัตรูพืช โดยการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้น / อาการ ที่พบกับพืชของท่าน กับข้อมูลที่เป็นตัวเลือกที่เราให้ไว้ เลือกสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้น / อาการ ที่พบไปเรื่อย ๆ ผ่านทาง ปุ่ม "ต่อไป" ที่จะอยู่หลังหัวข้อที่ให้มา
โดยบางสถานการณ์จะมีรูปตัวอย่างให้ดูประกอบด้วย โดยคลิ๊กดูได้ที่ ปุ่ม "ภาพอาการ" แล้ววินโดว์จะแสดงภาพขึ้นมาให้ดู เมื่อท่านได้ไล่ตามอาการไปเรื่อยๆแล้ว เมื่อไม่มีปุ่ม "ต่อไป" ให้เลือกต่อแล้ว ผลวินิจฉัยจะปรากฎขึ้นเป็น ตัวเอียง เพื่อบอกสาเหตุของโรค
ส่วน ปุ่ม "ถอยกลับ" มีไว้เพื่อย้อนกลับขึ้นไปหัวข้อก่อนหน้านี้หนึ่งหัวข้อ

รูปแสดงปุ่มที่ให้เลือก
            
คลิ๊กที่นี่เพื่อเริ่มต้นการวินิจฉัย