โรคใบแห้ง

โรคใบแห้ง (Phytophthora leaf blight)

เชื้อสาเหตุ
- เกิดจากเชื้อรา Phytophthora sp.

โรคใบแห้งเป็นโรคสำคัญของหน้าวัวในฤดูฝน เพราะเมื่อมีโรคระบาดจะระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้นและใบเน่าตาย เชื้อราชอบความชื้นสูง ฉะนั้นโรคนี้จึงระบาดมากในฤดูฝน เราอาจจะพบสปอร์ของเชื้อราเป็นขุยสีขาว เกิดตามขอบแผลในเวลาที่มีความชื้นสูงมาก ๆ

ลักษณะอาการ

เริ่มอาการเป็นจุดช้ำสีเขียวหม่น แผลจะขยายออกไปอย่างรวดเร็วจนเป็นแผลใหม่ แผลอาจจะเน่าเป็นสีน้ำตาลหรืออาจจะแห้งกรอบ ถ้าอากาศไม่ชื้นพอ ถ้ามีดอกหรือหน่ออ่อนเชื้อโรคก็จะเข้าไปทำให้เน่าตายไปได้เช่นกัน
การป้องกันและกำจัด
การฉีดพ่นยาป้องกันกำจัดเชื้อราอยู่เสมอ ก็เป็นการช่วยป้องกันกำจัดโรคนี้อยู่แล้ว ยาที่มีประสิทธิภาพดีสำหรับเชื้อรานี้โดยเฉพาะ คือ ยาไดโพลาแทน 80 (Difalatan 80) ฉะนั้นในฤดูฝนตกชุกถ้าใช้ยาป้องกันกำจัดชนิดอื่นไม่ได้ผล ควรทดลองใช้ยาชนิดนี้แทน จะได้ผลดีกว่ายาแดปแทนและยาอื่น ๆ ยาเบนเลทซึ่งเป็นยาประเภทดูดซึม ซึ่งใช้ป้องกันกำจัดเชื้อราได้หลายชนิดก็จริง แต่สำหรับเชื้อราชนิดนี้ยาเบนเลทใช้ไม่ได้ผล
การแพร่ระบาด
สปอร์ของเชื้อราจะถูกน้ำชะล้างและแพร่ระบาดไปทั่วบริเวณ โดยหยดน้ำที่ฉีดรดกระเด็นไปถูกใบอื่น ๆ

เมนูหลัก หน้าวัว