โรคตายพราย (Panama disease)

โรคตายพราย (Panama disease)

สาเหตุของโรค

เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum Cubense
การแพร่ระบาด
มักจะแพร่ระบาดกับกล้วยที่ปลูกในดินเหนียวการระบายน้ำไม่ดี เชื้อราสามารถเกิดสปอร์ conidia เป็นจำนวนมากบนผิวหนังของเหง้าที่เป็นโรค อาจแพร่ระบาดติดกับหน่อพันธุ์ที่นำไปปลูก หรือถูกน้ำชะพัดพาไป
ลักษณะอาการ
เชื้อราจะเข้าทำลายราก แล้วเจริญเข้าไปอยู่ในท่อน้ำท่ออาหารของเหง้าและโคนลำต้น ทำให้ท่อน้ำท่ออาหารเกิดอุดตัน และเน่าเป็นสีน้ำตาล ตัดกับเนื้อเยื่อสีขาวอย่างเห็นได้ชัด ของเหลวจากเซลที่เน่าจะไหลเข้าไปอุดตันท่อน้ำท่ออาหารด้วยเช่นกัน เมื่อโรคมีความรุนแรงจะทำให้ท่อน้ำท่ออาหารเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มและแดงม่วง ซึ่งเป็นผลให้การส่งผ่านน้ำและแร่ธาตุอาหารไม่สามารถเป็นไปตามปกติได้ เพราะท่อน้ำท่ออาหารเสื่อมสภาพ ใบจึงเกิดขาดน้ำมีลักษณะอาการเหี่ยวเฉาเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ผืนใบอาจเหี่ยวย่น และหักพับลงมาขนานแนบลำต้น ส่วนใบยอดนั้นยังเห็นสีขาวและเจริญตั้งตรงอยู่บนยอด กาบของลำต้นเทียมจะประกบอยู่อย่างหลวม ๆ แล้วแยกออกและห้อยลงมา การเจริญเติบโตจะชะงักงัน ไม่ผลิดอกออกผล ในขณะเดียวกันก็อาจมีหน่อกล้วยงอกเจริญออกมาสดใสเหมือนปกติอยู่ระยะหนึ่ง และจะชะงักการเจริญ มีลักษณะอาการเหี่ยวเฉาตามมา อย่างไรก็ตาม ทั้งต้นแก่และต้นอ่อนเมื่อผ่าลำต้น ตรวจดูตามขวางจะพบว่ากาบที่อยู่ภายนอกจะมีเนื้อเยื่อสีเหลือง แต่กาบถัดเข้าไปจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลแดง
การป้องกันและกำจัด
ทำความสะอาดโคนกอกล้วยอย่าให้รกรุงรัง และทำทางระบายน้ำให้ดี แล้วราดโคนต้นให้ชุ่มด้วยสารเคมี เช่น แคปแทน 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
รูปภาพประกอบ
โรคตายพราย (Panama disease)
อาการของโรคที่เกิดกับต้นกล้วย
โรคตายพราย (Panama disease)
อาการของโรคที่เกิดกับต้นกล้วย

เมนูหลัก กล้วย