ผู้เรียบเรียงทรงพล สุโพธิ์
 วิรัช คงขำ
กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร