ด้วงงวงอ้อย (sugarcane leaf eating weevil)

ชื่อวิทยาศาสตร์

อยู่ในสกุล เซพิโอมัส Sepiomus sp.
ชื่อวงศ์และอันดับ
Curculionidae, Coleoptera
รูปร่างลักษณะ
ด้วงงวงกัดกินใบอ้อย มีสีน้ำตาลแกมเทา เป็นพวกด้วงงวงประเภทปากกว้าง งวงสั้น ขนาดตัวยาวราว 7-8 มม. กว้างราว 2-3 มม. มีความกว้างทางด้านท้องโป่งโตกว่าทางด้านส่วนอกและหัว ตัวเมียวางไข่ลงดิน ระยะตัวอ่อนอยู่ในดิน
พืชอาหารและลักษณะการทำลาย
แมลงชนิดนี้กัดกินใบพืชได้หลายอย่าง เช่น นนทรี มะขามเมศ มะพร้าว และอ้อย
การทำลายเกิดจากตัวเต็มวัยกัดกินใบ ตั้งแต่ปลายใบและขอบใบ เกิดอาการแหว่งวิ่นเป็นบางส่วน
การป้องกันและกำจัด
ตามปกติด้วงงวงชนิดนี้ไม่เคยมีปริมาณมากจนต้องทำการควบคุม หรือกำจัด แต่หลังจากใช้สารเคมีพ่นกำจัดตั๊กแตนและแมลงหวี่ขาวอ้อย ปรากฎว่าด้วงงวงชนิดนี้เพิ่มปริมาณมากขึ้น สันนิษฐานได้ว่า ยาฆ่าแมลงได้ทำลายศัตรูตามธรรมชาติของด้วงงวง อาทิเช่น ตัวห้ำและตัวเบียนต่าง ๆ ซึ่งยังไม่ได้มีการศึกษารายละเอียดว่ามีอะไรบ้าง
โรคราที่ช่วยกำจัดด้วงงวงอ้อยระยะตัวเต็มวัย คือเชื้อบิววีเรีย บาสเซียน่า Beauveria bassiana (Balsame) Vuillemin
รูปภาพประกอบ


ด้วงงวงกัดกินใบอ้อย
 

ด้วงงวงเป็นโรคราจากเชื้อ
บิววิเรีย บาสเซียน่า

เมนูหลัก อ้อย