โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ Fusarium

โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium (Fusarium Wilt)

ชื่อสาเหตุโรค
เชื้อรา Fusarium oxysporum
ลักษณะอาการ
ต้นกล้า- ล้มพับ
ใบ - เหลืองเหี่ยวลู่ลง หลุดร่วง
อาการที่อาจพบในส่วนอื่นๆของพืช
กิ่ง- กิ่งอ่อนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
ราก - เปลือกร่อนหลุดเน่าสีน้ำตาล
- พบเส้นใยสีขาวหรือส้มอ่อนๆ
ผลพริก- ลีบเล็ก หดย่น หลุดร่วง
โคนต้น - เปลือกหลุดร่อนเน่าสีน้ำตาล
- พบเส้นใยสีขาวหรือส้มอ่อนๆ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค
- ดินมีความเป็นกรด
- อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค 27-32 องศาเซลเซียส
การแพร่ระบาด
- แพร่โดยดิน น้ำ เครื่องมือ และสิ่งเคลื่อนไหวต่างๆ
- อยู่ข้ามฤดูในเศษซากพืชที่เป็นโรค และในดิน
การป้องกันกำจัดโรค
1. ทำลายส่วนที่เป็นโรค โดยการนำไปเผาทิ้ง
2. ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูก
3. ปลูกพืชหมุนเวียน
4. ใช้พันธุ์ต้านทาน
5. ปรับ pH ของดินให้เป็นด่าง
6. ไม่ปลูกพืชในแหล่งที่เคยเป็นโรคมาก่อน
7. แปลงปลูกยกร่องให้สูง มีทางระบายน้ำดี
8. ราดบริเวณที่เป็นโรคด้วยสารเคมี เช่น เอทธาโซล พีซีเอ็นบี ควินโตซีน

เมนูหลัก พริก