โรคเหี่ยวหรือแง่งขิงเน่า
ขิงแก่เป็นโรคแง่งเน่าหรือไส้ซึมไม่ควรนำไปทำพันธุ์ เพราะเป็นตัวการแพร่ระบาดของโรค

เมนูหลัก ขิง