ผู้เรียบเรียง ประยุทธ สุขสมจิตร
กลุ่มงานสัตว์ศัตรูพืชและศูนย์พยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร