เป็นแผลสีค่อนข้างดำ ลักษณะแผลเป็นรูปไข่ยาวไปตามความยาวลำต้น
กิ่งมีลักษณะเขม่าสีดำเกาะตามกิ่ง