เป็นผงสีขาวปกคลุมกลีบดอก ต่อมาดอกไหม้เป็นสีน้ำตาล
ดอกมีขนาดใหญ่กว่าดอกปกติ มีสีชมพูและช้ำที่โคนดอก