่หนอนเจาะฝักถั่วมารูค่า หนอนเจาะฝักถั่วมารูค่า

หนอนเจาะฝักถั่วมารูค่า (สำคัญที่สุด) และหนอนทาก
การทำลายของหนอนมารูค่ามีทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน หลังจากฟักออกจากไข่ ตัวหนอนจะชอนเข้าไปกินภายในดอก ช่อดอก หรือฝักอ่อน ทำให้ดอกและฝักร่วง เมล็ดเสียหาย หนอนชนิดนี้สามารถทำความเสียหายให้แก่ถั่วเขียวได้กว่า 90%

หนอนเจาะฝักถั่วมารูค่า
หนอนเจาะฝักถั่วมารูค่า

การป้องกันและกำจัด

ที่ได้ผลดีที่สุด คือ ให้สารฆ่าแมลงไทรอะโซฟอส 40% อีซี (ฮอสตาธีออน 40% อีซี) อัตรา 50 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตรหรือ แลมดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี (คาราเต้) อัตรา 20 ม.ล. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นประมาณ 1-2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน เมื่อตรวจสอบว่าฝักถูกทำลายประมาณ 30% ในระยะออกดอกถึงติดฝักอ่อน หรือพบฝักถูกทำลาย 20% เมื่อถั่วอายุ 42 วัน หรือออกดอก และฝักถูกทำลาย 10% เมื่อถั่วอายุ 49 วัน ขึ้นไป
นอกจากนี้ การใช้สารสกัดจากเมล็ดสะเดา 5% ฉีดพ่นถั่วเขียว สัปดาห์ละครั้ง ก็สามารถลดการเข้าทำลายของหนอนชนิดนี้ได้ (ไพฑูรย์ 2538)

เมนูหลัก ถั่วเขียว