สาเหตุของโรค
เกิดจากเชื้อรา Aspergillus niger Van Tiegh.
การแพร่ระบาด
  1. สปอร์ของเชื้อ(ส่วนขยายพันธุ์)จะแพร่ระบาดไปได้ง่ายโดยลมหรือการฟุ้งกระจาย
    เมื่อกลุ่มสปอร์ถูกกระทบกระเทือน
  2. ติดไปกับแมลงเครื่องมือการเกษตรและสิ่งเคลื่อนไหวอื่นๆ
  3. อยู่ข้ามฤดูในดินในหัวหอมเป็นโรค
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
โรคจะเกิดขึ้นเมื่อสภาพอากาศชื้น อุณหภูมิ ค่อนข้างร้อนประมาณ 27-30 องศาเซลเซียส และตัดใบหัวหอมที่มีรอยแผลที่ยังสดและไม่ แห้งสนิท
ลักษณะอาการ
อาการ จะเกิดขึ้นกับหัวหอมที่เก็บไว้ในแหล่งมีความชื้นสูงทำให้มีกลุ่ม ผงสปอร์ของราสีดำตามบริเวณเนื้อเยื่อกาบใบที่เน่าเปื่อยมาก มาย เชื้อนี้จะทำให้กาบใบข้างนอกเน่าเข้าไปข้างในทีละชั้น แผล จะขยายทั้งทางกว้างและความลึกเข้าไปอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด แต่ละชั้นที่เน่าก็จะพบกลุ่มผงสีดำขึ้นปะปนทั่วไป จากการที่มีผง สีดำเกิดขึ้นนี้ทำให้คล้ายคลึงกับโรคเขม่าดำของหอม (onion smut) แต่โรคเขม่าดำของหอมอาการโรคมักจะเริ่มจากฐานขึ้น บน และมักจะเน่าลึกเข้าไปประมาณกาบใบที่ 3 หรือ 4 ในขณะ ที่เชื้อโรค ราดำ มักจะเข้าทำลายทางด้านปลายที่ใบหอมถูกตัด ออก และขอบเขตการเน่าก็กินลึกเข้าไปในกาบใบด้านในโดยไม่ จำกัด ทำให้กาบตรงกลางเน่าเป็นสีน้ำตาล หัวหอมที่เน่าจะนิ่ม และกาบใบหดย่นและยุบตัวลงอย่างช้าๆ
การป้องกันกำจัด
  1. เก็บหอมเมื่อโคนใบแห้งสนิทแล้ว ไม่ควรรีบเก็บขณะที่คอใบ ยังเขียวสดอยู่ แล้วผึ่งให้หอมแห้งก่อนเก็บรักษาไว้นานๆ โดยเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศแห้งและเย็น ไม่กองสุมทับถมกันมากเกินไป เพราะจะทำให้เกิดความร้อนชื้นเหมาะกับการ เจริญของเชื้อโรค
  2. หลังจากตัดหัวหอมแล้ว อาจใช้ ไซเนบ มาเนบ หรือ คลอโรธาโลนิล ฉีดพ่นแล้วจึงผึ่งให้แห้งก่อนเก็บรักษา
รูปภาพประกอบ

pon2.gif pon49.gif

เมนูหลัก หอม