ถั่วลิสง

ผู้เรียบเรียง วิรัช คงขำ
ทรงพล สุโพธิ์
กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร