โรครากเน่า

โรครากเน่า (Sclerotium root rot)

สาเหตุของโรค

เชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. เชื้อรานี้จะอาศัยอยู่ในดินทั่วไป โดยเฉพาะดินที่มีสภาพเป็นกรด ดังนั้นการใส่ปุ๋ยที่ทำให้ดินเป็นกรด จะช่วยให้เชื้อรานี้แพร่ระบาดมากขึ้น
อาการของโรค
ทำให้ใบเยอบีราเหลืองเหี่ยวและแห้ง ต่อมาอาการจะเพิ่มมากขึ้น และทำให้เยอบีราตายทั้งกอ แปลงที่เป็นโรคจะพบเยอบีราตายเป็นหย่อม ๆ ถ้าถอนต้นขึ้นมาดูจะพบรากเน่าเปื่อย โคนต้นมีเส้นใยราสีขาวและเม็ดราเป็นก้อนกลมสีขาวหรือสีน้ำตาลหรือสีดำ
การป้องกันกำจัด
1. ถอนต้นที่เป็นโรคเผาทำลาย
2. ดินในหลุมที่เป็นโรคควรขุดเผาไฟ แล้วใช้ปูนขาวหรือยาเทอราคลอผสมน้ำรดลงไปในดิน
3. ปลูกพืชอื่นสลับสัก 4-5 ปี และปรับปรุงดินด้วยการใส่ปูนขาวหรือปุ๋ยอินทรีย์
การแพร่ระบาด
เส้นใยจะเจริญไปในดิน จึงแพร่ระบาดไปกับหน่อที่ขยายมาจากแหล่งที่เป็นโรค หรือติดไปกับจอบ เสียม หรือเท้าคนที่ย่ำไปทั่วแปลง

เยอบีราเป็นโรครากเน่าเกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc.
เยอบีราเป็นโรครากเน่าเกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc.

เมนูหลัก เยอบีรา