นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษร
เป็นประธานการประชุมวางแผน วางแผนควบคุม ติดตามสถานการการระบาดศัตรูมะพร้าว
และดูงานการผลิต ขยาย แมลงศัตรูธรรมชาติ ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ.แม่น้ำ
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 55